!! (^_^) !! Guitar Chords For Om Jai Jagdish Hare...
Strumming pattern : DDUUDU or DUDUDU
(D)Om Jaye (A7)Jagdish Hare, (A7)Swami Jaye Jagdish Hare
(G)Bhagt Jano Ke (D)Sankat, (A7)Das (G)Jano Ke (D)Sankat
(G) Khshan Mein Dur Kare …
(D)Om Jaye (A7)Jagdish Hare
(D)Jo Dhaywe Phal Pave, Dukh Vinshe (A7)Man Ka
(G)Sukh Sampati Ghar (D)Aave, (A7)Sukh (G)Sampati Ghar (D)Aave
(G)Kasht Mite Tan Ka …
(D)Om Jaye (A7)Jagdish Hare
(D)Maat-Pita Tum Mere, Sharan (A7)Gahun Kiskee
(G)Tum Bin Aur (D)Na Duja, (A7)Tum (G)Bin Aur (D)Na Duja
(G)Aas Karun Jiskee …
(D)Om Jaye (A7)Jagdish Hare
(D)Tum Puran Parmatma, Tum (A7)Antaryami
(G)Par-Brahm (D)Parmeshwar,  (A7)Par-(G)Brahm (D)Parmeshwar
(G)Tum Sabke Swami …
(D)Om Jaye (A7)Jagdish Hare
(D)Tum Karuna Ke Saagar, (A7)Tum Palankarta
(G)Mein Moorakh (D)Khal Kami, (A7)Mein (G)Sewak Tum (D)Swami,
(G)Kripa Karo Bharta …
(D)Om Jaye (A7)Jagdish Hare
(D)Tum Ho Ek Agochar, Sabke (A7)Pran Pati
(G)Kis Vidhi Milun (D)Dayamay, (A7)Kis (G)Vidhi Milun (D)Dayamay
(G)Tumko Mein Kumti …
(D)Om Jaye (A7)Jagdish Hare
(D)Deenbandhu Dukh Harta, Thakur (A7)Tum Mere
(G)Apne Hath (D)Badao, (A7)Apni (G)Sharan (D)Lagao,
(G)Dwar Para Tere..
(D)Om Jaye (A7)Jagdish Hare
(D)Vishay Vikaar Mitao, Paap (A7)Haro Deva
(G)Shradha Bhakti (D)Barao, (A7)Shradha (G)Bhakti (D)Barao
(G)Santan Ki Sewa …
(D)Om Jaye (A7)Jagdish Hare
(D)Tan Man Dhan, (A7)Sab Hai Tera
(G)Tera Tujhko (D)Arpan, (A7)Tera (G)Tujhko (D)Arpan
(G)Kya Lage Mera …
(D)Om Jaye (A7)Jagdish Hare